top of page
  • Foto van schrijverJoost Elli

Zo leeft u gelukkig en zonder zorgen (Dale Carnegie)

Zeg mij één iemand aan te duiden als diegene, van al wie ik heb gelezen, die mij het meest heeft beïnvloed en ik noem Dale Carnegie. Ik las zijn tweede boek Zo leeft u gelukkig en zonder zorgen op mijn zeventiende.

Carnegie (1888-1955) pionierde in de ontwikkeling van zelf-verbeteringscursussen en zijn meest bekende werk is wellicht Zo maakt u vrienden en goede relaties.

De verbijstering tijdens mijn eerste lezing van Zo leeft u gelukkig … was totaal. Afgezien van her en der wat gedateerde thema’s (het verscheen in 1948 en zo is er een hoofdstuk over hoe een huisvrouw het best voor zichzelf kan zorgen) is het boek nog altijd brandend actueel. Onder meet daardoor blijft bij het lezen van vele van die recentere zelfhulpboeken bij mij achteraf vooral een ‘oude wijn in nieuwe zakken-‘gevoel hangen. Hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de waarde van die recentere werken.


Het tamelijk lijvige schrift leest vlotjes weg, Carnegie is een begenadigd verteller, maar grossiert in casussen aanhalen. Een vervelend nevenverschijnsel trouwens van wel meer Amerikaanse non-fictie, ook nu nog, ik denk dat het bij de cultuur daar hoort. Bovendien, als er een ding is dat de leeftijd van het essay verraadt dan zijn het wel die praktijkgevallen. Gelukkig is de uitgave van die aard dat snel naar de essentie van de zaak kan worden doorgebladerd.

Het boek heet een ‘werkboek’ te zijn en aangeraden wordt te onderlijnen wat belangrijk is. Dat heeft me in de loop der jaren een soort van blijvend vat vol wijsheid opgeleverd. Zo goed als elk van die citaten komt wel in een of andere vorm, al dan niet meermaals, terug in vrijwel alles wat ik nadien op het gebied van zelfontwikkeling heb gelezen.“Onze voornaamste taak is niet, te kijken naar wat vaag op een afstand ligt, maar te volbrengen wat onze hand vlakbij te doen vindt.” — Willam Carlyle


“Houd de dingen die voorbij zijn van u af, zij hebben al zoveel dwazen die weg naar een grijze ondergang opgedreven.” — William Osler


“De beste en enig juiste wijze van voorbereiding op uw toekomst is: u met al uw kracht, al uw enthousiasme en al uw capaciteiten te concentreren op het zo goed mogelijk volbrengen van het werk dat voor u ligt. Dat is de enige doeltreffende voorbereiding op de toekomst.”


“Als wij ’s morgens beginnen, weten wij dat wij die dag honderden taken moeten verrichten, maar als wij ze niet rustig één voor één aanpakken en ze langzaam en regelmatig door de dag laten zakken, net als de zandkorrels door de nauwe opening van de zandloper, dan kun je er zeker van zijn dat wij onze geestelijke of lichamelijke structuur beschadigen.” — onbekende officier van gezondheid in het Amerikaanse leger, net na WOII


“Carpe diem. Pluk de dag. Ja, pluk de dag, grijp de dag en maak wat ervan te maken valt.”


“Neem de dingen zoals ze zijn, want aanvaarding van wat er gebeurd is, is de eerste stap tot het overwinnen van iedere uitdaging.” — Prof. Willam James


“Als ik mij kennis van de feiten wil verschaffen, doe ik net alsof ik deze inlichtingen niet voor mijzelf maar voor iemand anders verzamel. Dit helpt mij een koele en onpartijdige blik op het feitenmateriaal te krijgen. Dit stelt mij ook in staat mijn gevoel uit te schakelen.” — Herbert E. Hawkes


“Ik had al jarenlang de gewoonte altijd wanneer ik in de narigheid zat voor mijn schrijfmachine te gaan zitten en twee vragen te typen en de antwoorden op die vraag: 1. Waar pieker ik over? 2. Wat kan ik eraan doen?”


“Als u een besluit hebt genomen en dit moet worden uitgevoerd, zet dan alle verantwoordelijkheid en angst voor het resultaat van u af.” — William James


“Ik geloof dat als men verder dan tot een bepaald punt over zijn problemen blijft nadenken, dit alleen maar verwarring kan veroorzaken. Er komt een ogenblik waarna het bepaald verkeerd is verder te denken en verder te zoeken. Dan moet men beslissen zonder achterom te kijken.” — Waite Philips


“De enige manier om van uw gepieker af te komen, is ervoor te zorgen dat u volkomen in beslag wordt genomen door een constructieve bezigheid.” — James L. Mursell


“Dagen die geen doel hebben, eindigen in volkomen ontreddering.” — Admiraal Richard E. Byrd


“Het beste middel om ongelukkig te worden, is tijd genoeg hebben om je erin te verdiepen of je wel gelukkig bent.” — Bernard Shaw


“Blijf aan de slag. Wie zorgen heeft, moet zichzelf in daden verliezen, opdat hij niet in wanhoop ten onder gaat."


“Laten wij het dossier bekijken. Laten wij onszelf afvragen: Wat zijn de kansen dat deze gebeurtenis, waarvoor ik zo bang ben, ooit zal plaatshebben?”


“Ons leven is, wat onze gedachten ervan maken.” — Marcus Aurelius


“De geest is heer in eigen huis en kan

De hemel maken tot een hel, zo ook de hel tot hemel.” — John Milton


“Een man lijdt minder pijn door wat hem gebeurt dan door zijn mening over wat hem gebeurt.” — Michel de Montaigne


“Het probaatste middel om opgewekt te worden, als u het niet meer bent, is een opgewekte houding aan te nemen en te handelen en te praten alsof u reeds opgewekt bent.” — William James


“Ik heb geen tijd om ruzie te maken, geen tijd om iets te betreuren en geen mens kan mij dwingen laag genoeg te bukken om hem te haten.” — Laurence Jones


“Laten wij nooit proberen ons op onze vijanden te wreken, want dan brengen wij onszelf veel meer schade toe dan wij het hun doen. Laten wij zoals Eisenhower nooit een minuut verspillen met te denken aan mensen die wij niet mogen lijden.”


“Ik zal vandaag met mensen in aanraking komen die te veel praten, mensen die zelfzuchtig en ondankbaar zijn. Maar ik zal niet verbaasd zijn, want ik zou mij geen wereld kunnen voorstellen zonder zulke mensen.” — Marcus Aurelius


“Het is de natuurlijkste zaak van de wereld dat de mensen vergeten dankbaar te zijn; als wij dus van alle kanten dankbaarheid verwachten, bezorgen wij onszelf de grootste narigheid.”


“De ideale man vindt geluk in het bewijzen van diensten aan anderen; maar hij schaamt zich als anderen hem een dienst bewijzen. Want het is een teken van voortreffelijkheid een vriendelijkheid te bewijzen, maar het is een teken van minderwaardigheid deze te ontvangen.” — Aristoteles


“Als wij het geluk willen vinden, laten wij dan niet meer over dankbaarheid of ondankbaarheid denken, maar geven ter wille van de innerlijke vreugde van het geven.”


“De gewoonte alle dingen van de beste kant te bekijken is meer waard dan duizend pond per jaar.” — Samuel ‘Dr. Johnson’ Johnson


“Tel uw goede gaven, niet uw moeilijkheden.”


“Boots geen anderen na. Vind uzelf en wees uzelf.”


“De mens is niet geschapen om het leven te begrijpen, maar om het te leven.” — Santayana


“Denk eraan dat onbillijke kritiek dikwijls verkapte hulde is. Denk eraan dat hoge bomen veel wind vangen.”


Ik ben het boek altijd blijven lezen, opnieuw en opnieuw en opnieuw, minstens diagonaal, in de druk uit de jaren 70 , uitgegeven als trilogie (het derde deel was Zo spreekt u doeltreffend), zoals mijn vader het na zijn dood onbedoeld voor mij heeft achtergelaten.


Tegenwoordig beluister ik het geregeld als audiobook in de versie van publisher Simon & Schuster, verkrijgbaar bij o.m. de Audiobook Store van Apple Books. De ruim 10 uur durende opname is met zijn 22 euro stevig geprijsd en doet, niet in het minst door de ongelukkig ontworpen cover, wat oubollig aan. Uitgebracht in 1998 is ze aan een fikse opknapbeurt toe en het ware fijn mocht iemand de teksten toch wat meer naar onze tijd te brengen. Bovendien ben ik geen grote fan van Andrew MacMillan als verteller: zijn bijna ultra- Zuid-Amerikaanse accent hoort niet bij de stem die ik me bij Dale Carnegie inbeeld. Een beetje zoals dat het geval is bij een acteur die niet helemaal goed is gecast bij de verfilming van je favoriete boek.

Op YouTube is de geluidsopname zo goed als integraal te beluisteren en dus ook te downloaden. Maar het voelt voor mij nog altijd prettiger voor het merendeel van mijn aanschaffingen gewoon eerlijk te betalen, hoe groot de verleiding soms ook is.


De grote leverancier van audioboeken Audible bracht in 1996 een nieuwe versie uit via het Indiase Rupa, voor zover ik weet andermaal een integrale voorlezing van het originele manuscript. De verteller is Avinash Kumar Singh en van dat soort Engels-met-Hindi-accent moet je natuurlijk houden. Ik vind het alleszins te veel afleiden.


Het grote nadeel overigens van nogal wat audioboeken is dat ze niet altijd zijn opgedeeld in kleine hoofdstukjes, wat in deze het overslaan van die soms ellenlange casussen wat lastig maakt.


De Nederlandse vertaling is tegenwoordig uit druk en het ziet er niet naar uit dat er gauw weer eentje komt. Ik leefde even op hoop toen de boekenpoot van het educatieve Pearson in 2013 Hoe je vrienden maakt en mensen beïnvloedt plots heruitgaf, maar sindsdien is het stil. Maar wie een heel klein beetje Engels begrijpt kan beslist met de Engelstalige versie aan de slag, zeker met de audioversies. Een legale e-boekversie tik je tegenwoordig op onder meer Google Books (via Google Play) op de kop vanaf de volle 94 cent.


Doe niet altijd aan illegaal downloaden. Doe artiesten de eer aan die ze verdienen. Koop hun werk.


97 weergaven

Comments


bottom of page